Yalıtım Süreci

Yalıtım yapılmasına karar verilen binalarda ilk önce dikkat yüklenici firma ve bina yetkilileri arasında sözleşme düzenlemesiyle çalışmalar başlar. Ardından da hemen sözleşmenin gerektirdiği şekliyle ilgili yetkililer tarafından yalıtımın yapılmasına yönelik olarak çalışmalar yürütülmesi konusunda ivedilikle hareket edilmektedir.

Yalıtım sürecinde öncelikle keşif yani yalıtım yapılmasına karar verilen yerin tespiti yapılmalıdır. Ardından da sözleşmenin masaya yatırılması süreci oluşturulmaktadır. Keşif işleminin bir parçası olan termal kamera sistemiyle enine boyuna yalıtım süreci içerisindeki alanın tespitine çalışılmaktadır.

Teklif Dosyası Hazırlama

Daha sonra teklif dosyası hazırlanarak konut sakinlerinin kararına ve rızasına ilişkin sözleşmeyi içerir bir belge ortaya konulmaktadır. Böylece hem yalıtım yapmayı yüklenici firma hem de bina yönetimi arasında karşılıklı olarak uzlaşmaya varılan çalışmalar meydana getirilmiş olunur. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda da her yönden hızlı bir süreç başlar.

3 Boyutlu Çalışmaların Sunumu

Yalıtıma yönelik olarak gerçekleştirilen tüm çalışmalarda bir diğer safha olarak izolasyonu yapacak firmanın 3 boyutlu çalışmalarının sunumu ve ardından estetik tasarımın tüm boyutları birer birer ele alarak değerlendirilmektedir. Böylece üç boyutlu çalışmalar sonucu olarak hızlı bir sürece geçilir. Bu aşamada mantolama işlemine yönelik olmak üzere dübeleme çalışmaları, naylonlama, dekoratif boya uygulama çalışmaları sırasıyla yürütülmektedir.

Bu çalışmalar yürütülürken diğer yandan da hem ödeme tekniklerinin hazırlanması hem de montaj malzemelerinin hazırlanması süreci de gerek ses yalıtımı gerek ısı yalıtımı alanına yönelik yalıtım sürecini oluşturmaya devam eder. Böylelikle her yönden başarılı çalışmalara imza atılarak üst düzey çalışmaların ortaya konulmasına devam edilir. Bu sayede dikkat çeken tüm noktalara bağlı olarak her anlamda standartlar üstünde çalışmalara yer verilerek bütün çalışmalar sonucunda sistematik olarak hassas çözümler üretilmektedir.Bu hassas çözümlere dayanılarak da yalıtımın tamamen profesyonel bir şekilde tamamlanma süreci de kendiliğinden gerçekleştirilmektedir.

Termal Kamera Sunumu Ve Teslimat Sunumu

Yalıtım sürecinin en son aşaması olarak termal kamera görüntülerinin rapor halinde sunumu ve ardından projenin teslimat sunumu olarak sonunda yalıtım süreci nihayete erdirilir. Bu kadar geniş bir kapsamlı olarak yürütülen inşaat çalışmalarının sonucunda da her yönüyle profesyonel çözümlerin ortaya konularak kaliteden ödün verilmeksizin projenin tamamlanması sağlanır.