Isı Yalıtımı Yasal Zorunluluğu

Mantolama Kanunu Ve Faydaları

Bu kanun çerçevesinde 1000 metre karenin üzerinde büyüklüğe sahip binalara enerji kimlik belgesi alınması zorunluluğu getirilmiştir. Mevcut yasa daha öncesinde inşa edilmiş binalar için 2 Mayıs 2017 tarihine kadar mantolama kanunu gereğince enerji kimlik belgesi alması gerekmektedir. Yeni inşa edilen binalarda ise bu belge daha inşaat izni verilirken aranmaktadır. Yine günümüzde bina alım ve satım işlemleri gerçekleştirebilmek için enerji kimlik belgesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu belge içeriğinde asgari olarak bina enerji ihtiyacı, yalıtım ve ısırma verimi hakkında bilgileri içermektedir.

Bu kapsamda binalara A harfi ile G harfi arasında bir enerji sınıfı tanımlaması yapılır. A harfinden G harfine doğru binanın enerji verimi azalmaktadır. C ise orta seviyede olan bir bina olup ısı yalıtımı için tüm yapılması gerekenler yapılmış olan binalardır. Ayrıca binadan alınacak vergilerde yine bu sınıflandırılmaya orantılı olarak gerçekleştirecektir. Buna bağlı olarak en az vergiyi A grubu binalar verecek olup en fazla vergi ödemesini ise G grubu binalar vermektedir.

Isı yalıtım ve mantolama sisteminin maddi faydalarının yanı sıra dünyanın geleceğine de katkı sağlamaktadır. Böylece ısınma için harcanan ısı tüketimi sera gazlarının salınımını artırmaktadır. Yalıtım sayesinde küresel ısınma azaltılmakta olup çevre kirliliği de büyük oranda azaltılmaktadır.

Isı Yalıtım Kanunu Ve Faydaları

Isı yalıtımı, binanın hem içinde hem de dışında sıcaklık ve soğukluğa karşı alınan önlemleri kapsamaktadır. Isı yalıtım kanunu 1 Ocak 2011 tarihinde yeni yapılacak binalar için ısı yalıtımı zorunluluğu gelmiştir. Bunun sayesinde elektrik ve yakıt faturalarında ciddi oranda karlılık sağlamaktadır. Bu sayede daire sahiplerine hem bütçelerinde azalma hemde daha sağlıklı bir mekan sağlamaktadır.

Eski olan binalarda da 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle de 50 metre kare üzerindeki konutlarda ısı yalıtımı zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Isı yalıtım yönetmeliği ile ısı yalıtımı bir yasal zorunluluk olmuş olup 2017 yılına kadar ısı yalıtımı yapılmayan mekanlar için kiralama, kombi takımı, doğal gaz hattı kurulumu ve hatta elektrik tesisatı kurulumu gibi uygulamaların gerçekleştirilmesine izin verilmemektedir. Isı yalıtım yönetmeliği Bayındır ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanmaktadırlar.