Isı Yalıtım Kararı Nasıl Alınır?

Binaların içerisinde bulunan ısının dışarıya aktarılmaması ve dışarıdaki uygun olmayan koşullardaki ısının ise içeri girmesini engellemek amacıyla yapılan işlemler ısı yalıtımı olarak bilinmektedir. Isı yalıtımı sayesinde ısı alışverişi engellenmekte ve binanın içerisindeki ısı sabit bir şekilde kalmaktadır. Böylelikle enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Isı yalıtım kararı nasıl alınır?” sorusuna yanıt olarak kısaca oy çokluğu ile denilebilmektedir. Binada yaşayan insanlar ısı yalıtımı için bir karar alırken öncelikle hukuken geçerli olan bir yönetici ya da yönetim kuruluna konuyu taşımaları gerekmektedir. Böyle bir kurul ya da yönetici olması halinde kat malikleri toplantı yapmaktadır. Kat Malikleri Kanununa (KMK) göre kurulan bir kuruldur ve yılda en az bir defa toplanmak zorundadır. Bu sayı zamana ve olaylara göre değişiklik göstermektedir. Isı yalıtımı kararı almak için bu kurulda kat malikleri konu üzerinde konuşup anlaşmaları gerekmektedir. Son karar için oylama yapılmaktadır.

Kat malikleri arsa payına bakılmaksızın her biri tek oy hakkına sahiptir. Ancak bir kat malikinin o binada birden fazla dairesi var ise kaç tane dairesi varsa o kadar oy hakkına sahip olur. Ayrıca kat malikleri oylarını kullanırken vekil ile de kendilerini temsil ettirebilirler. Bazı durumlarda kat malikleri kendilerini iki vekil ile de temsil ettirebilirler. Kat Malikleri Kurulu toplantısı sonucunda verilen karar oy çokluğu ile alınmaktadır. Verilen kararlara karşı iptal davası açılmaz ise hukuken geçerli bir karar olmaktadır. Ancak verilen kararlara karşı Sulh Hukuk Mahkemesi’nde iptal davası açılabilmektedir. Isı yalıtımı hakkında verilen kararlar usulüne uygun bir şekilde verilmiş ise iptal edilmezler.

Mantolama Kararı Nasıl Alınır?

Mantolama kararı nasıl alınır?” sorusuna yanıt olarak; kat maliklerinin yönetici veya yönetim kurulu başkanlığında usulüne uygun olarak toplanması sonucu oy çokluğu ile karar alınabilmektedir. Apartman mantolama yasası gereği herkesin görüşü alınmakta ve binanın mantolama işlemlerine ihtiyacının olup olmadığı uzmanlar tarafından tespit edilmektedir. Bu incelemeler sonucunda rapor hazırlanmaktadır. Raporlara ve usulüne uygun bir şekilde oy çokluğu ile binanın mantolaması için karar alınmaktadır.