Isı Yalıtım Sözleşmesi

Binaların yalıtım alanıyla ilgili olarak yüklenici firma ve konut yönetimi arasında tüm yasal süreçlerin TSE standartlarına göre yürütülerek oluşturulduğu yalıtım sözleşmesine ısı yalıtım sözleşmeleri adı verilir. Bu sözleşme akdinin konusu hem yüklenici firma hem de konut yönetimi arasında geçmektedir. Bütünüyle hukuki boyutlarıyla ısı yalıtımında hangi malzemelerin kullanılacağı, malzemelerin cinsi, fiyat ve maliyet bütün boyutlarıyla burada geçmektedir. Hukuki çerçevede düzenlenen bu taahhütnamede yer alan içerikler tamamen kaliteli bir bina yönetimi ve ısı yalıtımının ortaya konulmasına dayanmaktadır. Bu açıdan değerlendirilerek şirket avukatları da konuya hukuksal yaklaşım göstererek konuyu enine boyuna ele almaya devam etmektedir.

Taraflar

Isı yalıtımına dayalı olarak sözleşmede taraflar geçmektedir. Burada yani ısı yalıtım sözleşmesi sürecinde taraflardan kastedilen ısı yalıtımını yapma projesini yüklenici firma ile konut yönetimi arasında yapılan hukuki sözleşmedir. Bu sözleşme tamamen tarafsız adil avukatlar tarafından yürütülmektedir. Böylelikle taraflar arasında karşılıklı menfaatlerin korunarak her yönden güvene ve iş birliğine dayanan yaklaşımla hizmet verilmektedir.

Kullanılacak Malzeme

Isı yalıtım sözleşmesinde kullanılacak mantolama malzemesine ilişkin hükümlere de yer verilmektedir. Taahhütnamede kullanılacak malzemenin hem cinsinin hem de kalitesinin kesinlikle Türk Standartları Enstitüsüne uygun olarak ortaya konulmasına azami süreçte dikkat edilmektedir. Böylelikle ısı yalıtımının üstün kalitede temellere dayandırılması olanaklı haldedir.

Sözleşmenin Konusu

Başlıca ısı yalıtımı (izolasyon) sürecinde sözleşmenin konusu da yapılacak mantolama sözleşmesi sürecine ilişkin nasıl bir çalışmanın yürütüleceği yönünde olmaktadır. Bu anlamda sözleşmenin konusu son derece önemlidir. Sözleşmenin konusu olarak işin niteliği ve izolasyon sürecindeki projenin tüm detayları burada yer almaktadır. Bu bakımdan değerlendirilerek her yönüyle profesyonelce yaklaşım sergilemektedir. Sözleşmenin konusuna yönelik olarak tüm yaklaşımlar doğrultusunda kaliteden taviz verilmeden, yüksek hassasiyete dayalı olarak sıra dışı unsurlarla hukuki sözleşme yürütülmektedir.

Bu durumda da her yönüyle kaliteli ve işlevsel özellikleri barındıran bir akit meydana getirilmektedir. Binanın ısı yalıtımının böylelikle tamamen mantıksal örgüde, inşaat sürecinin tüm safhalarına bağlı olarak tamamen belirgin unsurları göz önünde tutulmaktadır. Bu da projelerin başarıya ulaşması noktasında dikkat çeken bir ayrıntı olarak karşımıza çıkar ve hukuki nitelik barındırmaktadır.